İletişim

www.ndcenter org 5651 sayılı yasanın 5. maddesinde tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmette bulunmaktadır. Yasaya göre yer sağlayıcı, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur bulunmamaktadır. Bundan dolayı sitemiz uyarın kaldıralım şeklinde prensip edinmiştir. Telif hakkı olan, olduğunu düşündüğünüz eserlerin yasal olmayarak eklendiğini, burada paylaşıldığını, hakkının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri yada meslek sahipleri, aşağıda belirmiş olduğumuz mail adresinde iletişimde bulunarak bize ulaşabilirler. Buradan bize ulaştırılan şikayet ve istekler hukuksal olarak incelenerek, şikayet ve isteklerin yerinde görüldüğü anlaşıldığı takdirde, ihlal ettiği düşünülen içerik yada içerikler siteden silinip kaldırılacaktır.

 

İLGİLİ YASA:

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü değil­dir.

(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

 

UYARI: Size ait olduğunu düşündüğünüz, telif hakkı olan yada yayınlanmasından rahatsız olduğunuz içerik varsa bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde yayından kaldırılacaktır. Sadece mail yolu ile iletişim dikkate alınır, yorum olarak yapılanlar dikkate alınmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

meteturankayar@hotmail.com